TEL: 0708-300682

​Vi är redo att hjälpa dig​

Kvalitet & Miljö

Kvalitet och livslängd för tätskikt grundas på:

- Rätt material
- Rätt utförande av arbete

- Rätt skötsel​

Vi har valt att enbart samarbeta med svenska tillverkare av tätskikt och isolering. Genom detta har vi tillgång till produkter och system som är anpassade efter vårt nordiska klimat. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och prioriterar att samarbeta med företag som har kvalitetssäkringssystem samt miljöledningssystem. Vi använder enbart typgodkända system i våra entreprenader. 

Vi har redovisad Kvalitetspolicy samt Miljöpolicy, och styr vår verksamhet enligt en kvalitetsplan som innehåller rutiner för bl a inköp, materialkontroll, förbesiktning av arbetsplatsen, instruktioner till montör och reklamationer.

Våra takmontörer innehar certifikat för heta arbeten och montörscertifikat utfärdat av respektive tätskiktsleverantör.​

Ekdahls Bygg & Takentreprenad AB

Box 84

241 04 Löberöd

Tel:0708-300682

anders@ekdahlstak.se​