TEL: 0708-300682

​Vi är redo att hjälpa dig​

Brandgasventilation

Brandgasventilation används för att vid brand evakuera lokaler, trapphus med mera från rök.

Brandgasventilation kan kombineras med takljus och komfortventilation.

Vi lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandgasventilation och styrsystem och kan också svara för löpande underhåll och service.​

Ekdahls Bygg & Takentreprenad AB

Box 84

241 04 Löberöd

Tel:0708-300682

anders@ekdahlstak.se​